Ratownictwo

KIM JESTEŚMY ?

Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. jest działającą na zasadzie dobrowolności grupą członków PCK działającą zgodnie z Podstawowymi Zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Statutem PCK, Uchwałą Nr 117/2007, Uchwałą Nr 118/2007.

Celem działania Grupy jest:
 • niesienie pomocy ofiarom wypadków
 • niesienie pomocy z sytuacji zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych
 • zabezpieczenie medyczne imprez masowych
 • upowszechnianie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa,                       poprzez organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szerzenie idei czerwonokrzyskich
 • doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa.

Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. została powołana w 2003r. decyzją Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 4 maja 2012 roku została wpisana do Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem (RJW) przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wchodzi w skład Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża jako Jednostka Systemu Ratownictwa PCK nr 15. Wspieramy działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Grupa Ratownictwa PCK Ostrowiec na mocy porozumień współpracuje również z :

 1. Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
 2. Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.

Od 10.08.2005r. decyzja Prezydenta Miasta GR PCK w Ostrowcu Św. wchodzi w skład Zespołu Ewakuacyjno – Społecznego Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, którego celem jest ewakuacja ludności w sytuacji zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców miasta oraz zabezpieczenie medyczne w miejscu ewakuacji. Od tego czasu Grupa jest do dyspozycji Prezydenta Miasta w każdej chwili.

KTO JEST KIM ?

W skład grupy wchodzą:

 • lekarz,
 • pielęgniarki,
 • ratownicy medyczni,
 • ratownicy PCK,
 • Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK,
 • kandydaci na ratowników.

Wszyscy członkowie Grupy zdobywają kolejno stopnie ratownicze:

 • młodszy ratownik,
 • ratownik,
 • starszy ratownik,
 • ratownik koordynator.

Zasady przyznawania stopni ratowniczych oraz wymagania określone są w Uchwale Nr 118/07. Uchwała ta również określa standard oznakowania, wyposażenia ratowników i grupy oraz wzór karty udzielonej pomocy. Wszyscy członkowie naszej Grupy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, biwakach doszkalających oraz warsztatach ratowniczych.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Swoje cele realizujemy poprzez:

 • Prowadzenie szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy
 • Obstawę medyczną imprez kulturalnych, masowych, sportowych
 • Organizację szkoleń i warsztatów dla członków grupy

GR PCK w Ostrowcu Św. stanowi zespół Ratowników PCK, przeszkolonych i przygotowanych do zabezpieczenia imprez masowych na terenie całego województwa. Podczas zabezpieczenia medycznego każdej imprezy organizujemy Stały Punkt Medyczny a także Piesze Patrole Ratownicze stale kontrolujące wyznaczone sektory na terenie imprezy. Na życzenie Zlecającego zabezpieczenie medyczne imprezy może być połączone z pokazami ratownictwa, prezentacją technik pierwszej pomocy, punktem mierzenia ciśnienia i poziomu cukru.

GR PCK w Ostrowcu Św. przeprowadza również pokazy, zajęcia oraz organizuje szkolenia dla dzieci, młodzieży, zakładów pracy itp.

NASZE WYPOSAŻENIE

Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. posiada podstawowy sprzęt ratowniczy oraz doświadczenie w niesieniu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu imprez masowych, sportowych, kulturalnych.

Nasza grupa dysponuje sprzętem ratowniczym i kwatermistrzowskim takim jak:

 • Dwa pojazdy ratownicze – Volkswagen Transporter, Hyundai Galloper
 • Quad ratowniczy z przyczepą
 • Rowery ratownicze
 • Przyczepy katastroficzne
 • Agregat prądotwórczy
 • nagrzewnice
 • Namioty ratownicze
 • Deski ortopedyczne
 • Zestaw unieruchomień próżniowych
 • Nosze próżniowe
 • Nosze podbierakowe
 • Nosze płachtowe
 • Kamizelki KED
 • Sprzęt wspinaczkowy
 • Śpiwory
 • Łóżka polowe – kanadyjka
 • Stoliki chirurgiczne
 • Oświetlenie do ambulatorium
 • Szperacze
 • Megafon
 • Lampy halogenowe
 • Zestawy TRIAGE
 • Radiotelefony stacjonarne
 • Radiotelefony nasobne
 • GPS-y
 • Defibrylatory AED
 • Defibrylator manualny
 • Przenośne zestawy do tlenoterapii
 • Pulsoksymetry
 • Zestawy oparzeniowy
 • Kołnierze ortopedyczne
 • Worki AMBU
 • Apteczki plecakowe z wyposażeniem
 • Ampularium
 • Szyny Kramera
 • Aparaty do mierzenia ciśnienia
 • Glukometry
 • Kaski ochronne
 • Latarki czołowe
 • Odzież identyfikująca (koszulki, kombinezony i kamizelki taktyczne z elementami odblaskowymi, polary i spodnie ratownicze oznakowane, kurtki przeciwdeszczowe, płaszcze przeciwdeszczowe).

A także sprzętem szkoleniowym:

 • manekiny do nauki BLS – osoby dorosłe, dziecko, niemowlę
 • defibrylator treningowy AED
 • zestaw pozoracyjny
 • rzutnik multimedialny
 • laptop
 • tablice szkoleniowe
 • materiały edukacyjne, prezentacje

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NAS lub ZAMÓWIĆ ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE ?

 

Zadzwoń – Szef Grupy Ratownictwa Mariusz Jagiełło – 502 424 385

Napisz – gr.ostrowiec@pck.org.pl

Znajdź nas na facebooku – Grupa Ratownictwa Ostrowiec Św.