Pomoc socjalna

POMOC SOCJALNA

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przez cały rok wspiera osoby potrzebujące pomocy. Swoją opieką obejmuje rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne,  chore, które wskutek różnych niekorzystnych warunków znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Z roku na rok potrzeby są coraz większe. Dlatego też staramy się aktywnie pozyskiwać środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach,  produkty żywnościowe oraz niezbędne dobra materialne, które pozwalają na udzielenie pomocy potrzebującym realizując różne akcje i kampania takie jak: Wielkanoc z PCK, Gorączka Złota, Wyprawka dla Żaka, Godne Dzieciństwo, Czerwonokrzyska Gwiazdka. Środki zgromadzone podczas tych akcji przeznaczamy na pomoc potrzebującym.

 

CHCESZ NA NAM POMÓC WYBIERZ DOGODNĄ DLA SIEBIE FORMĘ:

  • włącz się w organizację aktualnie realizowanej akcji np. pomagając podczas zbiórek czy kwest
  • kup cegiełkę
  • odpisz 1 % na rzecz naszej organizacji KRS 0000225587
  • przekaż dary rzeczowe
  • dokonaj wpłaty na konto: Bank Milenium 95 1160 2202 0000 0002 4987 7981

 

Czy wiesz , że …

przekazując nam 5 zł fundujesz 1 obiad dla potrzebującego  dziecka w szkole?

  Pomagamy od 1919 roku! Pomaganie jest dziecinnie proste !