O nas

O NAS
Polski Czerwony Krzyż będący częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w swej działalności kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz Podstawowymi Zasadami Ruchu, którymi są:
humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność,
powszechność.

W Oddziale Rejonowym PCK działa:
16 Szkolnych Kół PCK w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
Powiatu Ostrowieckiego
Grupa Ratownictwa PCK
11 Klubów Honorowych Dawców Krwi w tym 8 Klubów Młodzieżowych

 

Oprócz tego ZR prowadzi:
10 świetlic środowiskowych w szkołach podstawowych i gimnazjach
Usługi opiekuńcze
Magazyn z odzieżą.

Organem zarządzającym w rejonie jest Zarząd, w skład którego wchodzą:

Prezes

Stanisław Andrzej Fiolik

v – ce prezes

Małgorzata Krysa – Kowal

v – ce prezes

Edward Matuszewski

 

sekretarz

Paweł Śmieszek

 

Członek Zarządu

Michał Sitarski

 

Skład Rejonowej Komisji Rewizyjne

 Przewodniczący – Mariann Krzciuk
Członek – Mateusz Agatowski
Członek – Jadwiga Nowakowska

Delegaci na zjazd okręgowy PCK:

Stanisław Fiolik
Janusz Czupryński
Dorota Kępińska

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się do działalności Oddziału. Jeśli masz trochę
czasu i chcesz poświęcić go dla innych zostań wolontariuszem PCK. Dokładne informacje
możesz uzyskać w Biurze Zarządu, które czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 15.00. Przyjdź do nas, zadzwoń lub napisz maila – na pewno odpiszemy !!!