Krwiodawstwo

  

KRWIODAWSTWO

Krwiodawstwo jest jedną z priorytetowych działalności Polskiego Czerwonego Krzyża Krwiodawcą możesz zostać, jeżeli:

 • masz skończone 18 lat i posiadasz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający   tożsamość
 • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg)
 • nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę,
 • zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz   kwestionariusz dla krwiodawców
 • jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego,  tatuażu, przekłucia uszu lub innych części  ciała,
  • nie jesteś na czczo

Więcej informacji uzyskasz na :

ODDAJ KREW

KREW MOŻNA ODDAĆ :

W punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Oddział Ostrowiec ul. Szymanowskiego 11 ( Szpital Miejski piętro 1)

od pon. do pt. od 7.00 do 10.00.

W Ostrowcu Św. działa 10 klubów HDK, których członkowie regularnie oddają krew na potrzeby Szpitala Miejskiego w Ostrowcu, a także innych szpitali w województwie.

2 Kluby dorosłe:

 • Klub HDK im. dr   Milewskiego przy OR PCK Ostrowiec
 • Klub HDK im. dr E. Dziewulskiego przy Celsa Huta Ostrowiec

8 Klubów Młodzieżowych działających przy:

 • LO Nr I im. St.Staszica
 • LO Nr II im. J. Chreptowicza
 • LO Nr III im Wł. Broniewskiego
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
 • Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Zespole Szkół Nr 2
 • Zespole Szkół Nr 3

Działalność HDK koordynuje Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa, która działa
w składzie:

 1. Czupryński Janusz – przewodniczący
 2. Kępińska Beata – członek
 3. Kępińska Dorota – członek
 4. Szczypkowski Andrzej – członek
 5. Tobiasz Zygmunt – członek
 6. Walesic Paweł – członek
 7. Wieczorek Małgorzata – członek
 8. Zakrzewski Grzegorz – członek.

Na co dzień Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa wraz z Klubami HDK zajmują się:

 • propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa poprzez organizację pogadanek dla młodzieży w szkołach średnich
 • organizacją wyjazdowych akcji oddawania krwi
 • organizacją obwoźnych akcji poboru krwi
 • organizacją imprez rekreacyjnych dla krwiodawców np. wycieczki, uroczyste akademie
 • raz w roku przedstawiciele ostrowieckich klubów biorą udział w Ogólnopolskim Rajdzie „Czerwona Róża” podczas, którego zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji drużynowej jak i w indywidualnych konkurencjach.