„Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”

„Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”

pod takim hasłem od pół roku w 8  świetlicach środowiskowych PCK  realizowany jest projekt Fundacji Centrum Europy Lokalnej oraz Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża finansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego  dzieci w wieku 6- 16 lat oraz ich rodziców.

 

Działania prowadzone są w kilku blokach programowych: „Wycieczka po zdrowie”, „Niezły dzieciak” i „Ja też potrafię”. Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana tak aby każdy mógł znaleźć dla siebie  coś ciekawego;  poznawać nowe techniki oraz rozwijać własne pasje. Trenerzy dużą wagę kładą na dbałość o bezpieczeństwo i zdrowy styl życia, którego dzieciaki uczą się podczas Klub Zdrowego Smakosza, zajęć fitness czy uczestnicząc w warsztacie „ Mały ratownik”. Ważnym elementem projektu jest również „Trening zastępowania agresji i walki ze stresem” oraz” Trening koncentracji i relaksacji” podczas których socjoterapeuci zapoznają dzieci z technikami rozwiązywania problemów, walki ze stresem czy  relaksacji oraz ćwiczą z beneficjentami efektywne sposoby i techniki uczenia się. Uczestnicy warsztatów mają również okazję w ramach Klubu Małego Artysty oraz Eko – majsterkowicza rozwijać swoje plastyczne,  techniczne oraz artystyczne zainteresowania, nadawać nowe życie przedmiotom z recyklingu. Projekt ma za zadanie również wyrównywanie szans edukacyjnych dlatego zajęcia z „Kosmicznej matematyki” czy Warsztaty „ Myślę o czym mówię – precyzyjne porozumiewanie się w języku ojczystym” prowadzone w przyjazny sposób odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i uzupełniają wiedzę przekazywaną podczas zajęć lekcyjnych. Chcąc objąć wsparciem nie tylko dzieci ale również ich środowisko w ramach projektu odbywają się wspólne zajęcia dla dzieci z rodzicami, podczas których całe rodziny w aktywny i ciekawy sposób mogą spędzić wolny czas majsterkując czy doskonaląc umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, rodzice mogą skorzystać również z pomocy psychologa albo prawnika oraz doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie podczas warsztatów „Akademia rodzica”.

 

Umiem Pomagać – Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św. serdecznie zaprasza rodziców ( lub opiekunów, dziadków, starsze rodzeństwo) na wspólne warsztaty razem z dziećmi pod hasłem  UMIEM POMAGAĆ realizowane w ramach projektu „Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”.

Jeśli:

–  nie umiesz wymienić 7 zasad udzielania pomocy

– nie potrafisz wykonać resuscytacji krążeniowo – oddechowej

– nie wiesz jak obsługiwać automatyczny defibrylator zewnętrzny

– masz wątpliwości czy umiesz udzielić pomocy dziecku,
które straciło przytomność lub się podtopiło

te warsztaty są dla Ciebie !!!

ZOSTAŃ BOHATEREM DLA SWOJEGO DZIECKA

Odczaruj z nami pierwszą pomoc i zobacz
jakie to łatwe. Godzina poświęcona na naukę
może uratować całe życie twoich bliskich.

      Zapraszamy 

12.06- w godz. 15:00 – 16:30 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

14.06 – w godz. 15:00 – 16:30 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

18.06 – w godz. 15:00 – 16:30 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

20.06 – w godz. 14:30 – 16:00 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

 

XXVI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

XXVI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

19 maja w Ostrowcu Św. zamienił się poligon doświadczalny dla młodych ratowników, którzy zjechali do naszego miasta z 8 miast powiatowych województwa świętokrzyskiego
w ramach  Etapu Okręgowego XXVI  Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK  zorganizowanego przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, Oddział Rejonowy PCK Ostrowiec oraz  Grupy Ratownictwa PCK Ostrowiec, Kielce i Sandomierz, OSP Jędrzejowice. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Komenda  Powiatowa Państwowej  Straży Pożarnej w Ostrowcu oraz Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Św. –  Wydział Ruchu Drogowego.

Młodzi ratownicy na 5 stacjach pozoracyjnych przygotowanych przez członków Grup Ratownictwa i 2 specjalnych przygotowanych przez Straż Pożarną i Wydział Ruchu Drogowego mięli okazję sprawdzić swoje umiejętności ratownicze oraz spróbować swoich sił  jako strażak  czy policjant.  Scenki  pozoracyjne przygotowane w bardzo realistyczny sposób  nawiązywały do zdarzeń, których świadkami może stać się każdy z nas. Potrącenie pieszego, które miało miejsce na ulicy Iłżeckiej czy amputacja podczas ogrodowych porządków wywołały wiele emocji nie tylko wśród zawodników ale również przypadkowych przechodniów.

Walka o miano najlepszych świętokrzyskich młodzieżowych ratowników była zacięta ale ostatecznie 3 pierwsze miejsca zajęli:

I miejsce – VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

II miejsce – Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu

III miejsce – Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu

Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu  trafił do  Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

Puchar Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji wygrał Zespół Szkół
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie.

I choć puchary otrzymały zespoły, które zdobyły największą ilość punktów to wszyscy uczestnicy mogą się czuć zwycięzcami  gdyż posiadają niezmiernie cennej umiejętności,
a życie zweryfikuje czy w odpowiednim momencie będą umieli je wykorzystać.

XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

 12 maja w centrum miasta odbyły się XXVI Rejonowe  Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK  pod patronatem Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy

Celem  XXVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża było wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

 

Mistrzostwa zostały zorganizowane przez:

 • Oddział Rejonowy PCK Ostrowiec
 • Grupa Ratownictwa PCK Ostrowiec

W współpracy z:

 • Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. – Wydziałem Ruchu Drogowego
 • Komendą Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej w Ostrowcu
 • Strażą Miejską w Ostrowcu
 • Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
 • Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Ostrowcu Św.
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.
 • Środowiskowym Domem Samopomocy „Przystań”
 • Ostrowieckim Klubem Fantastyki „Tawerna pod toporem”
 • OSP Jędrzejowice
 • ZS OSW „Strzelec” JS 2013 IM. Jana Piwnika Ponurego
 • Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

W zawodach udział wzięły reprezentacje 7 szkół ponadgimnazjalnych  wraz z opiekunami i kibicami :

 • I LO im. St. Staszica – opiekun P. Maciej Krawczyk
 • II LO im. J.Chreptowicza – op. P. Monika Majchrzyk
 • III LO im. Wł. Broniewskiego – op. P. Dariusz Grochulski
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – – op. P. Katarzyna Mozal – Papciak i P. Dominik Markiewicz
 • ZS Nr 1 im. M. Kopernika – op. P. Małgorzata Wieczorek,
 • ZS Nr 2 – op. P. Roman Niedziela
 • ZS Nr 3 w Ostrowcu – op. P. Czesław Golis

Podczas zawodów młodzież na 8 stacjach pozoracyjnych i relaksacyjnych musiała wykazać się wiedzą teoretyczną, umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych przypadkach, dbaniem o swoje bezpieczeństwo, pracą zespołową  i umiejętnością wzywania pomocy.  .  Bardzo atrakcyjne okazały się stacje przygotowane przez służby ratunkowe, zaś największym zaskoczeniem była pozoracja z wybuchem niewypału przygotowana przez Straż Miejską we współpracy z Patrolem Saperskim.

 Rywalizacja była zacięta a o zwycięstwie zdecydowały pojedyncze punkty.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Św.
II miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.
III miejsce – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

Puchary ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., zaś nagrody rzeczowe przez Oddział Rejonowy PCK w Ostrowcu oraz WSBIP i PSSE.

Nagrody specjalne:
1. Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. – Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św.
2. Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Św. – Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św.
3. Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. – Dominik Płaza z III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Św.

 

Projekt „Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu” ruszył !!!

Projekt

„Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”

ruszył !!!

 

Ferie to  czas relaksu i odpoczynku jednak dla Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu to czas wytężonej pracy bowiem właśnie w ferie we wszystkich świetlicach środowiskowych PCK rozpoczęła się realizacja projektu realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020,  w ramach Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych pod nazwą „Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Centrum Europy Lokalnej oraz Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Celem projektu jest: przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 112 podopiecznych świetlic środowiskowych, będących w wieku 6-16lat, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia
w 8 świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działania projektowe nastawione są głównie na rozwój kompetencji kluczowych i psychospołecznych u 112 wychowanków świetlic środowiskowych wraz z poradnictwem rodzinnym dla 20 rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych świetlic.

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyła w wielu różnorodnych warsztatach, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań. Pierwsze zajęcia w ramach „Klubu Małego Smakosza”, „Klubu Małego Artysty”  oraz warsztaty „Mały ratownik” już za nami. Cieszymy  się, że udział w zajęciach pozwolił nie tylko w ciekawy i aktywny  sposób spędzić ferie ale rozbudził chęci do kolejnych działań bo to dopiero początek atrakcji.

 

Apel o pomoc !!

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL O POMOC
W ODBUDOWIE DOMU

 

W dniu 24 stycznia 2018 roku  w Stryczowicach w gminie Waśniów doszło do pożaru budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych. W wyniku pożaru starsze małżeństwo straciło cały dobytek.  Teraz ich życie zależy  od pomocy ludzi dobrej woli.

Jeśli możesz dołóż swoją cegiełkę  do odbudowania domu !!!

W imieniu rodziny prosimy o pomoc osoby indywidualne i firmy
w postaci przekazania:

 • mebli, pralki, lodówki,
 • pościeli, koców , ręczników,
 • środków czystości, środków chemicznych,
 • artykułów gospodarstwa domowego np.(naczyń stołowych, garnków itp.)
 • materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowania domu

Wszystkie drobne dary dobrego serca można przynosić do:

Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Ostrowcu Św. ul. Stodolna 30 ( wejście od ul. Siennieńskiej)
w godz. 7.00 – 15.00.

W przypadku mebli i materiałów budowlanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu odbioru.

Za każdą okazaną  pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem PCK
tel: 41 266 57 32, 505 011 072