Projekt „Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu” ruszył !!!

Projekt

„Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”

ruszył !!!

 

Ferie to  czas relaksu i odpoczynku jednak dla Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu to czas wytężonej pracy bowiem właśnie w ferie we wszystkich świetlicach środowiskowych PCK rozpoczęła się realizacja projektu realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020,  w ramach Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych pod nazwą „Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Centrum Europy Lokalnej oraz Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Celem projektu jest: przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 112 podopiecznych świetlic środowiskowych, będących w wieku 6-16lat, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia
w 8 świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działania projektowe nastawione są głównie na rozwój kompetencji kluczowych i psychospołecznych u 112 wychowanków świetlic środowiskowych wraz z poradnictwem rodzinnym dla 20 rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych świetlic.

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyła w wielu różnorodnych warsztatach, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań. Pierwsze zajęcia w ramach „Klubu Małego Smakosza”, „Klubu Małego Artysty”  oraz warsztaty „Mały ratownik” już za nami. Cieszymy  się, że udział w zajęciach pozwolił nie tylko w ciekawy i aktywny  sposób spędzić ferie ale rozbudził chęci do kolejnych działań bo to dopiero początek atrakcji.

 

Apel o pomoc !!

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL O POMOC
W ODBUDOWIE DOMU

 

W dniu 24 stycznia 2018 roku  w Stryczowicach w gminie Waśniów doszło do pożaru budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych. W wyniku pożaru starsze małżeństwo straciło cały dobytek.  Teraz ich życie zależy  od pomocy ludzi dobrej woli.

Jeśli możesz dołóż swoją cegiełkę  do odbudowania domu !!!

W imieniu rodziny prosimy o pomoc osoby indywidualne i firmy
w postaci przekazania:

  • mebli, pralki, lodówki,
  • pościeli, koców , ręczników,
  • środków czystości, środków chemicznych,
  • artykułów gospodarstwa domowego np.(naczyń stołowych, garnków itp.)
  • materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowania domu

Wszystkie drobne dary dobrego serca można przynosić do:

Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Ostrowcu Św. ul. Stodolna 30 ( wejście od ul. Siennieńskiej)
w godz. 7.00 – 15.00.

W przypadku mebli i materiałów budowlanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu odbioru.

Za każdą okazaną  pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem PCK
tel: 41 266 57 32, 505 011 072

 

Dzieci i rodzice ratują

W dniu dzisiejszym w Publicznym Przedszkolu  nr 7
w Ostrowcu odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy pod hasłem: ,,Dzieci i rodzice ratują”. Na zajęciach uczestnicy dowiedzieli się jak prawidłowo sprawdzić funkcje życiowe poszkodowanego, czy co zrobić w sytuacji kiedy ktoś się zakrztusi. Mali ratownicy  poznali również zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej.